Klachten- en tuchtregeling

 

Indien er tijdens een behandeling iets is misgegaan, volgens u, dan kunt u daarover een klacht indienen bij o.a. de klachtencommissie van de VBAG.

 

De V.B.A.G. kent de navolgende regelingen:

  1. De regeling klachtenbemiddeling; die tot doel heeft te bemiddelen tussen klager en beklaagde en indien mogelijk de relatie te herstellen.
  2. De onderliggende klachtenregeling; die tot doel heeft recht te doen aan de klager en de kwaliteit van de beroepsbeoefening door beroepsbeoefenaren van Andere Genees- en behandelwijzen te bevorderen.
  3. Het tuchtrecht; dat tot doel heeft recht te doen heeft aan de klager en het eventueel opleggen van een tuchtmaatregel aan de aangeklaagde.

Dit klacht- en tuchtrecht is alleen van toepassing op en voor therapeuten lid van de VBAG. VBAG therapeuten voldoen aan kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de eindtermen voor alternatieve genezers.

 

Indien u wilt klagen over een therapeut, verder te noemen beroepsbeoefenaar van Andere Genees- en behandelwijzen, niet aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG dan kunnen wij u helaas niet helpen. U kunt dan beter contact opnemen met het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten of het IKG in uw regio.

 

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten

Postbus 9101

3506GC Utrecht

telefoon: 030 2661661

fax: 030 2617372

 

Wie kunnen er klagen bij de klachtencommissie ?

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over uw behandeling. Daarnaast kunnen, beroepsbeoefenaren Andere geneeswijze, partners, ouders de wettelijke vertegenwoordiger en de naaste familieleden van de patiënt klagen.

 

Over wie kunt u klagen?

Over de VBAG beroepsbeoefenaar Andere Genees- en behandelwijze, diens werknemer of waarnemer, bij wie u onder behandeling bent of bent geweest. U kunt tot een jaar na het voorval waarover u wilt klagen een klacht indienen.

 

Naast het Klachtrecht kent de VBAG een Tuchtrecht.

Bij ernstige klachten adviseren wij u om de klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht van de VBAG. Als u een klacht indient bij de Raad van Toezicht is het raadzaam u te laten bijstaan door een jurist.

 

De Klacht en Tuchtregeling van de VBAG kent in haar organisatie de navolgende instituten:

  • de Commissie Klachtenopvang.
  • de Klachtencommissie, bestaande uit o.a. de Raad van Toezicht en het Hof van Toezicht.